Napis
Zps_logo_alfa
Zps_uep-alfa

ZPS jest członkiem Europejskiej Federacji Spadochroniarzy

Sztandar-alfa

Aktualność

2017-02-17 13:38

Noworoczne spotkanie koła 10 bpd

 

 

27 stycznia  br. odbyło się noworoczne spotkanie członków koła skupiającego byłych żołnierzy 10 bpd (bdsz) na które stawiło się 80 członków. Spotkanie otworzył przewodniczący koła kol. Tadeusz Dobkowski, który powitał wszystkich zebranych oraz Prezesa II Oddziału ZPS w Krakowie, kol. Jana Miszkiela. Zebrani uczcili minutą ciszy kolegów, którzy  w 2016r odeszli na wieczną wartę a byli to: Leszek Hoffman, Bolesław Kaproń, Adam Solwerowicz, Ireneusz Wasilonek, Leszek Bogdański. Przewodniczący Koła w swoim wystąpieniu omówił  realizację akcji ,,Znicz” w ramach której, zapalono znicze pamięci na licznych grobach znajdujących się na cmentarzach krakowskich, Oświęcimiu i po raz pierwszy w odległych nekropoliach jak w Olsztynie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowie Wielkopolskim, Warszawie i Kozach k. Bielska Białej. Wyraził podziękowanie kolegom  Zbyszkowi Wójcikowi, Marianowi Polakowskiemu, Kazimierzowi Lewandowskiemu, Januszowi Sałata i Darkowi Staczewskiemu. Zwrócił uwagę na problem liczebności koła. Aktualnie koło skupia 188 członków, ilość ta sprawia trudności w powiadamianiu o przedsięwzięciach organizacyjnych ( brak możliwości korzystania z poczty elektronicznej) kłopot ze znalezieniem odpowiedniego pomieszczenia na zebranie, oraz problemy ze zbieraniem składek członkowskich. W dyskusji kol. Bogdan Mirek poinformował, że tylko 45 % członków opłaca składki, a jest to obecnie główne źródło dochodów Oddziału, ok. 40%  członków jest nie aktywnych i od kilku a nawet kilkunastu lat nie ma z nimi kontaktu. Kol. Bogusław Głów zaapelował o podjęcie prac koncepcyjno – organizacyjnych związanych z organizacją w tym roku 60 rocznicy 6 PDPD i 10 bpd. Kol. Bogdan Nowotny poinformował o realizowanych i planowanych formach działalności Grupy Rekonstrukcji Historycznej Południe, której członkowie są członkami naszego koła. Kol. Jan Miszkiel Prezes Zarządu II Oddziału ZPS złożył życzenia zdrowia i pomyślności w nowym roku, poinformował o planowanych zamierzeniach w 2017r - roku podwójnego jubileuszu tj, 60 lat  wojsk powietrznodesantowych ( powstanie 6 PDPD i 10 bpd) oraz 80 lat polskiego spadochroniarstwa. Spotkanie zakończyło się prelekcją mjr. Marcina Gila nt. aktualnych zadań realizowanych przez żołnierzy 6BPD w ramach ćwiczeń własnych i w ramach NATO. Prelekcja wzbogacona zdjęciami i filmami wzbudziła duże zainteresowanie obecnych, była powodem do refleksji i wspomnień jak to było w czasach naszej służby. 

 

 

Powrót